Etický kodex

Společnost INFAST Bohemia & Moravia, s.r.o. a každý její zaměstnanec a spolupracovník se zavazuje dodržovat při své práci Etický kodex firmy.

Vztah firmy k zákazníkům – obchodní politika

 1. Společnost INFAST Bohemia & Moravia a její pracovníci staví zájmy klientů před zájmy vlastní a své služby poskytuje tak, aby z nich měl užitek především zákazník. K tomu jsou využívány veškeré dostupné odborné znalosti a zkušenosti, poskytnuté služby musí být vždy na profesionální úrovni, objektivní a komplexní.
 2. Firma nabízí jen takové produkty a služby, které jsou v souladu s jejími oprávněními, znalostmi a zkušenostmi. Je naší povinností neposkytnout služby za podmínek, které by mohly ohrozit objektivitu, nezávislost nebo bezúhonnost, a které by stály v cestě úspěšnému dokončení práce.
 3. Veškeré informace o klientovi, které firma v průběhu své činnosti získá, udržuje v tajnosti, aby těchto informací nemohly bez souhlasu zákazníka využívat třetí osoby.
 4. INFAST Bohemia & Moravia informuje své zákazníky o všech vztazích, okolnostech nebo zájmech, které by mohly ovlivnit kvalitu a objektivitu poskytovaných produktů a služeb.
 5. Je nepřípustné, aby zaměstnanci společnosti přijímali od třetí strany jakékoliv obchodní provize, rabaty nebo jiné výhody, a doporučovali z tohoto důvodu materiály, produkty nebo služby jiných firem.
 6. Zárukou zvyšování jakosti je podrobné zjištění požadavků zákazníka, včetně nabídnutí nových osvědčených technologií a porovnání záporů a výhod jednotlivých systémů.
 7. Chráníme životní prostředí používáním ekologicky nezávadných materiálů a tříděním odpadu z naší činnosti.

Vztah pracovníků firmy k zákazníkům

 1. Hlavními hodnotami všech zaměstnanců společnosti INFAST Bohemia & Moravia jsou dlouhodobá zodpovědnost, disciplína, jednání v souladu s dobrými mravy a individuální přístup ke každému zákazníkovi.
 2. Zákazník musí být středem naší pozornosti, spokojenost zákazníka je naším hlavním programem, profesionálně a kvalitně odvedená práce je naší vizitkou.
 3. Kvalitní produkty a služby zákazníkům jsou cestou k trvalému úspěchu osobnímu i firmy, protože jsme si vědomi, že spokojený zákazník je nejlepším důkazem kvalitně poskytovaných služeb a jeho kladné reference tou nejlepší reklamou.
 4. Nikdy neslibujeme nic, co nemůžeme splnit – vždy je třeba dodržet dané slovo.
 5. Zástupce společnosti vždy klientovi jasně, srozumitelně a úplně vysvětlí smysl a dopad všech jeho rozhodnutí.
 6. Všichni pracovníci společnosti se aktivně a pravidelně vzdělávají, aby mohli klientům zajistit kvalitní péči a pomoc při plnění jejich cílů.

Potřebujete poradit?

Jsme tady pro Vás!
603 866 065
Denně 8:00 – 16:00